ساخت فرم در ربات تلگرام (دکمه فرم ساز1)

مفهوم اولیه فرم‌ها

فرم‌ها چه کاربردی دارند؟ ساخت فرم در ربات تلگرام به چه صورت است؟ هر شخص حداقل یکبار در زندگی فردی خود فرمی را تکمیل می‌کند. زمانی که شما برای درخواست وام به بانک مراجعه می‌کنید، اولین قدم تکمیل فرم درخواستنامه وام است. کارمندان برای مرخصی یک فرم درخواست را پر کرده و به مدیران بالا دست خود تحویل می‌دهند. شما قبل از مصاحبه‌ی شغلی یک فرم استخدام تکمیل می‌کنید. پس از تکمیل فرم، باید موارد فرم را با امضای خود در محل مناسب تایید کنید.

فرم‌ها مقصد و دریافت‌کنندگان مشخصی دارند. دریافت‌کنندگان، فرم شما را مطالعه و بررسی می‌کنند. در صورت تایید و موافقت با موارد، فرم را امضا و تایید می‌کنند و سپس نتیجه را به شما اعلام می‌کنند.

در نتیجه فرم‌ها نقش کلیدی و مهمی در ارتباط هر سیستم با اعضا و مخاطبان آن دارد. از فرم‌ها برای دریافت اطلاعات مورد نظر از مخاطبان (با طرح سوالاتی مرتبط) جهت رسیدگی به درخواست آن‌ها استفاده می‌شود.

کاربران ربات شما، مخاطبان سیستم شما هستند. در آرادبات دکمه‌ی از نوع “فرم ساز”، اختصاصا برای ایجاد فرم‌ها طراحی شده است. با استفاده از این دکمه، می‌توانید فرم‌های اطلاعاتی مختلف در ربات خود بسازید.

در فرایند توسعه ربات، دفعات زیادی به طرح فرم‌های مختلف برای کاربران خود نیاز پیدا می‌کنید.

فرم‌ها در ربات

شما فرمی را ایجاد می‌کنید و سوالات خود را در آن تعریف می‌کنید. کاربران باید بتوانند به سوالات و موارد فرم انواع پاسخ مناسب بدهند. در اکثر فرم‌ها پاسخ سوالات نوع‌های مختلفی دارد. به عنوان مثال پاسخ یک سوال متنی است. اما پاسخ بعضی از سوالات انتخاب یک گزینه از بین چند گزینه است و یا ترکیبی از انتخاب گزینه و متن است. شما با استفاده از دکمه‌های فرم ساز آرادبات، این امکان را برای مخاطبان سیستم خود ایجاد می‌کنید. کاربر شما می‌تواند انواع محتلف پاسخ‌ها را در جواب به سوالات شما ارسال کند.

کاربران باید پاسخ خود را تایید و ارسال کنند. متنی را برای پایان فرایند پاسخ‌دهی در فرم‌ها را تنظیم می‌کنید، کاربر پس از تکمیل فرم متن را دریافت می‌کند.

دریافت‌کنندگان دکمه، نتایج فرم‌ها را دریافت می‌کنند و می‌توانند یکبار و با قابلیت replay تلگرام به نتیجه هر یک پاسخ دهند.

آموزش قدم به قدم ساخت فرم در ربات تلگرام آرادبات

همانطورکه در بالا اشاره شد، می‌توانید اختصاصا از دکمه فرم ساز آرادبات استفاده کنید و اطلاعات مورد نظر را از کاربران خود دریافت کنید.

شما باید این اطلاعات را با طرح سوالات مناسب در دکمه فرم ساز از کاربران خود دریافت کنید. به عنوان مثال شما برای کارمندان خود، ربات درخواست مرخصی ایجاد می‌کنید. بنابراین باید از مواردی مانند ساعت، روز و تاریخ و شرح دلیل مرخصی مطلع شوید.

یکی از مهم‌ترین مواردی که قبل از ایجاد دکمه فرم ساز باید به آن بپردازید، تعریف اپراتور است. شما باید کاربر یا کاربران مورد نظر خود را به عنوان اپراتور ربات ثبت کنید. چرا که لازم است اپراتورهای مورد نظر را به عنوان دریافت‌کننده دکمه‌های فرم ساز تعیین کنید.

ثبت اپراتور

منوی “کاربران ربات” پنل را باز کنید و “کل کاربران” را انتخاب کنید. از لیست زیر، بر روی آیکون نارنجی رنگ “ثبت اپراتور” کاربر مورد نظر کلیک کنید.

آیکون ثبت کاربران ربات تلگرام به عنوان اپراتور

برای اپراتور یک عنوان تعیین کنید.

نام کاربران ربات تلگرام اپراتور

📎 نکته : وضعیت گزارش ثبت نام اپراتور دریافت‌کننده برای دریافت نتایج فرم از طریق ربات باید فعال باشد. جهت بررسی این وضعیت، به منوی پشتیبانی سامانه پنل و قسمت تایید اپراتور بروید. جدول اپراتورهای ربات را مشاهده می‌کنید. در صورت نیاز می‌توانید اپراتورها را از قسمت تایید اپراتور ویرایش کنید.

وضعیت گزارش ثبت نام اپراتور

 

آموزش تصویری ایجاد دکمه فرم ساز ( ساخت فرم در ربات تلگرام )

1. به لیست “دکمه‌های ربات” پنل بروید.

2. یک دکمه “فرم ساز” جدید بسازید.

دکمه فردی ربات در تلگرام تصویر1

 

مراحل اصلی ایجاد یک فرم ساده در تصویر زیر شماره‌گذاری شده است. سایر قسمت‌های منوی ویرایش دکمه برای تنظیمات و تغییرات جزئی و پبشرفته دکمه است.

منوی ویرایش دکمه فرم ساز جدید

3. یک نام برای دکمه فرم ساز خود در نظر بگیرید.

4. دکمه ریشه را انتخاب کنید. دکمه فرم ساز جدید در زیرمنوی دکمه ریشه قرار می‌گیرد.

5. متن پایان فرایند را تنظیم کنید. پس از آن که کاربر فرم را تکمیل و تایید می‌کند، متن پایان فرایند را دریافت می‌کند.

فرم پرسشنامه استخدام

دریافت‌کنندگان دکمه فرم ساز

6. دریافت‌کنندگان دکمه فرم ساز را مشخص کنید. اپراتورهای سیستم را می‌توانید به عنوان دریافت‌کننده دکمه فرم ساز ثبت کنید.

دریافت‌کنندگان فرم ساز 1

اپراتور یا اپراتورهای مورد نظر را به لیست اضافه کنید و زبانه‌های تصویر را در صورت نیاز برای هریک فعال کنید.

پاسخ توسط اپراتور : برای تعیین دسترسی اپراتور برای پاسخ به فرم‌هاست.

ارسال فایل و نقشه به دریافت‌کنندگان : شما ممکن است اطلاعاتی با فرمت غیر متن مانند عکس، فایل و نقشه در پاسخ سوالات فرم ساز خود از کاربر دریافت کنید. اگر این زبانه برای اپراتور غیرفعال باشد، اپراتور در گزارش نتیجه، تنها فقط متن‌ها را دریافت می‌کند.

امکان دانلود فایل درخواست : با فعال کردن این زبانه، اپراتور می‌تواند فایل‌های ارسالی کاربران به عنوان پاسخ را با اجرای دستور management/ از منوی مدیریت ربات دریافت کند.

دریافت‌کنندگان فرم ساز 2

📎 نکته مهم اپراتور دریافت‌کننده : وضعیت گزارش ثبت نام اپراتور شما باید “بله” باشد. برای بررسی این نکته، به منوی “پشتیبانی سامانه” پنل بروید و “تایید اپراتور” را انتخاب کنید. ستون “گزارش ثبت نام” ادمین مورد نظر را چک کنید. در صورت “نه” بودن وضعیت، اپراتور را ویرایش کنید. برای ویرایش اپراتور، آیکون ضربدر مقابل نام اپراتور را کلیک کنید. از قسمت “کد دریافت‌کننده” مجددا اپراتور را انتخاب کنید و زبانه دریافت گزارش ثبت نام کاربران را فعال کنید. سپس آیکون “اضافه کردن” را کلیک کنید و اپراتور را ثبت کنید.

.ضعیت گزارش اپراتور

7. برای تکمیل فرایند ساخت دکمه و ثبت آن، باید حداقل یک سوال برای دکمه جدید تعریف و اضافه کنید.

سوالات فرم ساز

8. هر سوال جدید را با آیکون سبز رنگ ” اضافه کردن محتوای دکمه ” در فرم خود قرار دهید. جهت ساخت فرم در ربات تلگرام باید هر یک از سوالات را جداگانه تعریف کنید. برای هر سوال باید یک فرمت یا نوع پرسش و نوع پاسخ مخاطب و در صورت نیاز کلید یا همان دکمه تعیین کنید.

مراحل فرایند پاسخ به فرم

فرمت‌های پاسخ مخاطب به سوالات فرم ساز

پاسخ مخاطب از نوع متن

در پاسخ مخاطب از نوع متن، فیلدهای نوع اعتبارسنجی و طول پاسخ فعال می‌شوند. شما با انتخاب نوع اعتبارسنجی، نوع پاسخ متنی را تعیین می‌کنید. به عنوان مثال در انتخاب ایمیل، کاربر تنها مجاز به ارسال یک پاسخ متنی با فرمت آدرس ایمیل است. با تعیین حروف فارسی برای اعتبارسنجی پاسخ، کاربر با وارد کردن کاراکترهای غیرفارسی با خطا مواجه خواهد شد.

پاسخ متنی مخاطب به سوال فرم ساز

اعتبارسنجی پاسخ متنی مخاطب به سوال

طول پاسخ، تعداد کاراکتر مجاز پاسخ را مشخص می‌کند. زمانی که شما عدد صفر را به عنوان مقدار این پارامتر در نظر می‌گیرید، در واقع محدودیتی برای تعداد کاراکترهای پاسخ کاربر تعیین نکرده‌اید.

طول پاسخ متنی مخاطب به سوال فرم ساز

تعیین طول پاسخ متنی مخاطب

 

انواع فرمت‌های پرسش از مخاطب

انواع فرمت‌های پرسش از مخاطب

پاسخ برخی از سوالات فرم، انتخاب یک گزینه از چند گزینه است. برای افزودن چنین سوالاتی، دکمه‌ها را در قسمت کلیدها به سوال خود اضافه کنید. دقت داشته باشید که نوع پاسخ مخاطب را برای چنین سوالاتی، همه مقادیر قرار دهید. درغیر این صورت با انتخاب دکمه، کاربر با خطا مواجه خواهد شد.

انتخاب دکمه در ازای پاسخ به فرم ساز

انتخاب دکمه در ازای پاسخ به فرم ساز

9. در نهایت تغییرات جدید را “ثبت” کنید.

دکمه‌های فرم ساز، قابلیت‌ها و امکانات خاصی دارند.

جدول محتوایی فرم ساز

پرشسنامه استخدام

لیست مراحل فرایند پرسشنامه استخدام

1. عنوان پرسش‌ها را اپراتور در گزارش دریافتی فرم‌ها به همراه پاسخ مخاطب می‌بیند.

2. نوع پاسخ مخاطب به هر سوال را شما تعیین می‌کنید. با انواع فرمت‌های قابل انتخاب آشنا شده‌اید.

3. نوع پرسش شما از مخاطبان و کاربرانتان به فرمت‌های مختلف قابل تعریف است. با انواع این فرمت‌ها آشنا شده‌اید.

4. در ستون 4 جدول، متن سوالاتی که طرح شده‌اند را مشاهده می‌کنید.

5. زمانی که شما نوع پرسش را غیرمتنی و عکس و فایل انتخاب می‌کنید، می‌توانید برای پرسش خود یک شرح تعریف کنید.

6. کلیدها دکمه‌هایی هستند که کاربر در پاسخ به سوالات می‌تواند انتخاب کند. برای انتخاب دکمه در ازای پاسخ کاربر به سوالات، باید نوع پاسخ مخاطب را “همه مقادیر” در نظر بگیرید. مانند پاسخ به سوال آشنایی با زبان انگلیسی که گزینه‌های بله و خیر را در ازای پاسخ باید انتخاب کنید.

7. پارامترها مربوط به قسمت فرمول دکمه‌های فرم ساز هستند. در مقاله‌های بعدی به طور مفصل و دقیق با کارایی و نحوه استفاده از پارامترها در فرمول آشنا خواهید شد.

8. عملیات‌ها شامل جابجایی ترتیب قرارگیری سوالات، حذف و ویرایش هر یک از سوالات فرم هستند.

زبانه‌های دکمه فرم ساز

زبانه‌های دکمه فرم ساز

1. تعداد مجاز اجرا : شما می‌توانید تعداد دفعاتی که کاربر امکان استفاده از دکمه فرم ساز را دارد، تعیین کنید. هردفعه شامل مراحل پاسخ کاربر به سوالات دکمه و سپس تایید پاسخ و ارسال است و سپس متن پایان فرایند را دریافت می‌کند. بنابراین کاربر دکمه را یک بار اجرا کرده است.

2.وضعیت: شما می‌توانید دکمه را فعال و یا غیرفعال کنید. دکمه غیرفعال، در منوی ربات نمایش داده نمی‌شود.

3.دسترسی گروه کاربران : گروه‌های کاربری را به منظور مدیریت دسترسی کاربران به منوی ربات ایجاد می‌کنیم. با انتخاب گروه‌های کاربری مورد نظر، دسترسی دکمه فرم ساز را به همان گروه‌ها اختصاص می‌دهید. در واقع فقط کاربران عضو در این گروه‌ها دکمه را مشاهده می‌کنند و می‌توانند از آن استفاده کنند.

 

4.کاربران مجاز : با تغییر زبانه کاربران مجاز، دسترسی دکمه را به کاربران ثبت نامی ربات می‌دهید. کاربران با انتخاب دکمه، ثبت نام در ربات را مشاهده می‌کنند.

5.دریافت تاییدیه : در پایان فرایند پاسخ‌گویی کاربران به سوالات فرم ساز، ربات از کاربر برای ارسال پاسخ‌ها به اپراتور، تاییدیه دریافت می‌کند. می‌توانید این گزینه را غیر فعال کنید. در این صورت کاربر می‌تواند مستقیما و بدون تایید، پاسخ‌ها را ارسال کند.

سایر تنظیمات

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، می‌توانید برای دکمه‌های فرم ساز تاریخ و زمان انقضا تعیین کنید. در صورت انقضا، نمایش دکمه از زیرمنوی ربات شما حذف خواهد شد.

تاریخ انقضای دکمه فرم ساز

اجرای فرم ساز در ربات

دکمه‌ای با عنوان تست فرم ساز را ایجاد کرده‌ایم. در ادامه روند ارسال درخواست و پاسخ اپراتور به فرم درخواست را مشاهده خواهید کرد.

روند ثبت درخواست فرم ساز در ربات

اجرای فرم ساز در ربات

پاسخ اپراتور به فرم با قابلیت Replay تلگرام

کاربر فرمی را مطابق تصویر زیر دریافت می‌کند. شما به عنوان اپراتور می‌توانید تنها یک بار و با قابلیت Replay تلگرام به فرم نتیجه درخواست کاربر پاسخ دهید.

فرم دریافتی اپراتور و پاسخ به فرم

پاسخ به فرم درخواست کاربر

پاسخ شما از طریق ربات برای کاربر ارسال خواهد شد.

پاسخ اپراتور به نتیجه فرم

دریافت پاسخ اپراتور

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

خانهتعرفه هاربات تلگرام