کاربران ربات

تصویر شاخص مقاله کاربران ربات تلگرام

مدیریت کاربران ربات تلگرام با پنل آرادبات

کاربران ربات، افراد و گروه‌ها و کانال‌ها هستند. کاربران ربات افرادی هستند که پس از ورود به ربات، دستور شروع start/ را اجرا کرده‌اند. ربات گروه‌ها و کانال‌هایی که در آن‌ها عضو و ادمین است را به عنوان کاربر خود شناسایی می‌کند. ... ادامه مطلب
خانهتعرفه هاربات تلگرام