کاربران ربات

کاربران ربات

 • ثبت نام کاربران
 • گروه بندی کابران
 • نمایش کل کاربران
 • تعیین سطح دسترسی کاربران
مدیریت پیامها

مدیریت پیامها

 • ارسال پیام انبوه
 • ارسال پیام تکی
 • ارسال پیام زمان دار
 • ارسال پیام دوره ای
گزارشات

گزارشات

 • آمار بازدید روزانه
 • آمار بازدید ماهانه
 • آمار کاربران جدید
 • آمار معرفین فعال
پشتیبانی

پشتیبانی

 • مدیریت اپراتورها
 • نقش بندی اپراتورها
 • صندوق ارتباط با سامانه
 • مدیریت تیکت
مدیریت ربات

مدیریت ربات

 • ایجاد دکمه
 • تنظیمات عناوین دکمه
 • تنظیمات واترمارک گذاری
اخبار

اخبار

 • دسته بندی اخبار
 • درج خبر
 • ثبت خبرخوان
USAIran